Wat te doen bij overlijden ?

 

1. Als er iemand overlijdt; bel je eerst de huisarts. Deze zal het overlijden constateren al waarna de gemeentelijke lijkschouwer langskomt voor de formaliteit. De lijkschouwer geeft verklaring af van natuurlijk of onnatuurlijke dood.

2. Bel onderstaande contactpersonen; van onze moskee die de rituele wassing verzorgen. Wanneer je de eerste contactpersoon niet spreekt, dan bel je pas de tweede contactpersoon. En zo ook de derde. Van hen kun je ook informatie krijgen over de gang van zaken bij een uitvaart.

  1. Si Omar Amhouche        0031  6  50 68 27 08
  2. Khalid Aljarbouchi         0031  6  41 26 90 73
  3. Hadj Mhand Achatibi    0031  6  33 08 96 36

3. Verzekeraar; indien de persoon in kwestie verzekerd was, en in Marokko begraven dient te worden, moet je contact op nemen met de koepel van Marokkaanse verzekeraars in Parijs (Tel. nr.  0033  1  45 81 16 16)  en evt met de Nederlandse verzekeraar als je hierbij verzekerd bent. Houdt hierbij het verzekeringsnummer van de overledene bij de hand en ook het nummer van de Marokkaanse identiteitskaart (carte nationale).

4. Uitvaartbedrijf;  De koepel van Marokkaanse verzekeraars in Parijs neemt zelf contact op met de uitvaartbedrijf.

5. Ritueel wassen; tijdens de wassing mogen bij een man alleen mannen aanwezig zijn. En bij een vrouw alleen vrouwen.

6. De kist; nadat ze klaar zijn met wassen, zullen ze het stoffelijk overschot bekleden met kafn en in de kist leggen. De kist bestaat uit een houten buitenkist en een zinken binnenkist i.v.m. internationale transport regels.

7. Dodengebed in de moskee; hierna zal men de kist overbrengen naar de Moskee waar het dodengebed zal plaatsvinden.

8. Administratieve proces; je krijgt van het uitvaartbedrijf documenten mee, die allemaal belangrijk zijn! Hiermee doe je aangifte van overlijden bij het Marokkaanse consulaat. Zij schrijven een proces-verbaal die je mee krijgt (zeer belangrijk document!).

9. Wees voorbereid; laat je nabestaande niet achter in schulden.

 

Zorg dat je verzekerd bent !