charif

Imam Charif Slimani

  • Geboren op 1974
  • Geboren in Errachidia in Marokko
  • werd op zijn 20ste imam in zijn geboorteland
  • werkt sinds 1998 als Imam in Roosendaal

Charif Slimani is imam van Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal en tevens secretaris van vereniging imams Nederland.

De Koran heeft voor hem een tweeledige betekenis. Enerzijds ziet hij de Koran als een bron van kennis, die leiding biedt in zijn leven en genezing voor zijn hart. Anderzijds heeft de Koran voor hem, als imam, een nog grotere betekenis. Dankzij de Koran is hij onder de mensen en kan hij kennis overdragen.