PERSBERICHT ( 23 November 2017 )

 “LEEFBAAR”

Moskee Roosendaal: Sinds jaar en dag staat MICR met beiden benen in de samenleving. Bewust is er gekozen voor een transparante en open houding ten opzichte van de samenleving. Er is uitstekend contact met de lokale autoriteiten (gemeente, politie), de lokale bevolking, scholen en verschillende welzijnsinstellingen. Met regelmaat worden maatschappelijke kwesties aangekaart en opgepakt binnen deze verhouding. Zo is er bijvoorbeeld recentelijk een burgemeestersoverleg geweest inzake radicalisering, waarin burgemeesters en moskeebesturen van de regio dit probleem in beeld proberen te krijgen.
De bestuursleden worden op een democratische manier aangesteld middels een 3-jaarlijkse verkiezing. Het is ons streven om mensen in het bestuur te krijgen uit alle lagen van de bevolking. Dat er nu iemand bij zit die al meer dan 12 jaar jongerenwerker is, wordt als een absolute meerwaarde ervaren. Veel problemen in de samenleving zijn terug te voeren op de jeugd en van de kennis en competenties die het betreffende bestuurslid bezit,  word gretig gebruik gemaakt.

De verrassing was dan ook groot toen we een artikel van BN de Stem onder ogen kregen waarin de integriteit van een bestuurslid, dhr. Jahjah, ter discussie werd gesteld door dhr. Roks (fractievoorzitter Leefbaar Etten-Leur). Ook werd MICR weggezet in het artikel als een radicale moskee waar met regelmaat radicale sprekers werden uitgenodigd. We benadrukken dat er een zeer streng deurbeleid geldt als het gaat om gastsprekers. Verder is er in de statuten vastgelegd (door de algemene leden) welke stroming ons moskee volgt en dit wordt strikt ten uitvoer gebracht en gecontroleerd door de imam. Deze stroming is alles behalve radicaal. De sprekers mogen bij ons alleen preken als het binnen deze stroming valt. Geen van de gastsprekers die zijn uitgenodigd staan op een zwarte lijst of staan te boek als radicaal. Het is echter altijd goed om het deurbeleid tegen het licht te houden.

De insinuaties dat het betreffende bestuurslid een dubieuze rol zou spelen door zijn dubbele functies, is ongefundeerd en zelfs discriminerend. Er wordt namelijk gesuggereerd dat het feit dat dhr. Jahjah zowel bestuurslid is van MICR als jongerenwerker zorgt voor ondermijning. Hier wordt de indruk gewekt dat enkel de religie die dhr. Jahjah aanhangt, namelijk de islam, reden is om hem van zijn functie als jongerenwerker te ontheffen. De werkgever van Jahjah, kan zich niet herkennen in het beeld dat van hem geschetst wordt en neemt hier ook afstand van.

Het gebeurt vaker dat vlak voor een verkiezing bepaalde zaken op scherp worden gesteld en er sprake is van verkiezingsretoriek. MICR heeft een jarenlange traditie van het openstellen van de moskee voor ALLE belangstellenden. Wij nodigen dhr. Roks (fractievoorzitter van Leefbaar Etten-Leur) dan ook van harte uit om langs te komen en met het bestuur in gesprek te gaan.